Вхід на сайтКАЛЕНДАРБуринь: історія в документах. Дослідження О. Капітоненка PDF Друк e-mail
Краєзнавчі розвідки - Краєзнавство
Написав Administrator   
Понеділок, 19 лютого 2018, 15:09

Буринь: історія в документах
Протокол
загальних зборів членів Комітету незаможних селян Буринської сільської організації за участю всіх організацій осередку - КП(б)У, комсомолу та профспілок
від 14 грудня 1928 року
Присутніх - 148 осіб
Голова – Лєсков В. І.
Член президії - Федоренко А. М.
Секретар – Мощенко С. Г.
 
Порядок денний:
1. Звіт Буринської сільради про роботу;
2. Доповідь про перевиборну кампанію рад на 1928-29 рр.;
3. Інформація про антирадянське угруповання;
4. Різне
1. Слухали:
Звіт члена президії Буринської сільради тов. Писаного про роботу (звіт у письмовій формі при цьому додається)
Ухвалили:
Заслухавши звітну доповідь тов. Писаного про роботу Буринської сільради, загальні збори всіх організацій визнають роботу задовільною. В подальшому необхідно здійснити наступне:
1) Посилити керівництво громадськими організаціями такими як СІВ, КНС та інші, для чого частіше заслуховувати їх доповіді про роботу та давати їм вказівки.
2) Продовжити пожвавлення роботи сільради шляхом втягування всього складу сільради, активу села, а також усіх виборців села:
3) Провести роботу зі втягування в члени пайовиків „Робсількооперації” [...] за рахунок пільгового фонду.
4) Посилити керівництво комісіями при сільраді, особливо ревізійної, щоб остання щоквартально обстежувала роботу;
5) Поглибити роботу з машинопостачання села, добиваючись відпуску машин у кредит, для чого необхідно організувати машинне товариство;
6) Добиватися перед вищими органами влади щодо покращення стану ветлікарні та лікарні, щоби останні могли задовольняти запити населення;
7) Ширше ознайомлювати населення в прийнятими законами влади шляхом порушення питань на сходках;
8) Більше влаштовувати виїзних засідань сільради на селі, чим дати можливість населенню приймати участь у роботі сільради;
9) Доручити організаціям СТВ, КНС, щоби вони повели роботу з втягування до членів організацій громадян села;
10) Вважати за необхідне сільраді роботу здійснювати згідно з планом щоквартально, а також звітувати перед виборцями своєчасно;
11) Провести роботу щодо своєчасного стягування всіляких штрафів, для чого частіше інструктувати судового виконавця;
12) Слідкувати та давати завдання СТВ про те, щоби не було в полях незасіяних земель;
13) Повести роботу з організації колективів та машинно-тракторних товариств, про що порушувати питання на сільських сходках, на які запрошувати агрономів;
14) Посилити боротьбу з підпільною здачею в оренду земель, винних притягати до судової відповідальності;
15) Звернути особливу увагу на проведення посівних кампаній шляхом ретельнішого очищення зерна та відпускання чистого матеріалу;
16) Ширше розгорнути роботу з боротьби з самогонокурінням, пияцтвом та хуліганством, для чого втягнути в роботу членів сільради та сільських жителів;
17) Добиватися покращення стану мостів, шляхів та санітарного стану села, для чого посилити роботу адмінсанкомісії;
18) Вишукані від самооподаткування кошти використати на намічену мету та побудувати школу-семирічку;
19) Вжити всіх заходів щодо покращення пожежного інвентарю та всім вести боротьбу з пожежами, для чого необхідно організувати пожежну дружину;
20) Слідкувати за своєчасним ремонтом шкіл, а також щоб діти шкільного віку були охоплені школою;
21) Добиватися про відкриття у с. Бурині кінопересувки;
22) Посилити роботу з ліквідації неписьменності, а осіб, небажаючих вчитися, віддавати під суд;
23) Зайнятися питанням щодо українізації села;
24) Добитися від кооперативних організацій своєчасного постачання товарами;
25) Зайнятися питанням воєнізації села;
26) Добитися від першого буринського та шилівського земельних товариств постанов про передачу дерев’яної та кам’яної церков під школу-семирічку;
27) Схилити до виконання чинного законодавства сільгоспвиконавців, що працюють на Буринських державних цукрових заводах;
28) Посилити боротьбу щодо знищенням старих коней, винуватців притягувати до кримінальної відповідальності.
2. Слухали:
Доповідь про передвиборчу кампанію рад на 1928-29 рік 
Доповідач тов. Лєпков висвітив завдання комуністичної партії в передвиборчій кампанії, закликав організаційну бідноту активно приймати участь у перевиборах рад, висуванні кандидатур в члени сільради. Особливо бідноті треба дати відсіч куркульству, провалюючи його кандидатури на передвиборчих зборах.
Ухвалили:
Заслухавши доповідь тов. Лєпкова, загальні збори всіх організацій вважають за доцільне під час майбутньої передвиборчої кампанії сільрад прийняти в ній найактивнішу участь ні на жодну хвилину не забуваючи про боротьбу з класовим ворогом – куркулем, а до майбутньої ради рекомендувати таких товаришів –
По першому земельному товариству:
1) Лістунова Матвія Терентійовича
2) Примакова Івана Дорофійовича
3) Романова Кузьму Захаровича
4) Лістунова Петра Сергійовича
5) Криводіда Івана Кіндратовича
6) В’язунову Домну
7) Перелигіна Олександра Захаровича
8) Скороходову Ганну Петрівну
9) Геращенко Таїсу Іванівну
10) Якименка Павла
11) Гайдукова Василя Матвійовича
12) Відіна Бориса Юхимовича
13) Загинайлова Федора Севастяновича
14) Федоренка Олексія Матвійовича
15) Писаного Павла Миколайовича
16) Ніколенка Івана Опанасовича
17) Пролетарського Андрія Кузьмича
18) Захарченка (голову райвиконкому)
19) Скороходова Пилипа Феодосійовича
20) Шевченка Григорія Юхимовича
21) Мощенка Семена Григоровича
22) Пащенко Ганну
23) Міщенка Івана Михайловича
24) Коренєва Дмитра Григоровича
25) Овчаренка-Котляревича Івана Івановича
26) Журахову Олександру
27) Коваленка Василя
28) Зьоменка Якова Іпатійовича
Кандидати до них:
1) Романов Іван Никифорович
2) Філонцев Леонтій
3) Іванов Свирид Федорович
4) Мазнов Василь Мартинович
5) Лістунов Опанас Іванович
6) Глинчак Семен Степанович
7) Лістунов Сергій Прокопович
8) Загинайлов (далі втрачено текст)
9) (втрачено текст)
3. Слухали:
Інформацію про антирадянське угруповання 
Доповідач тов. Писаний зупинився на таких моментах:
Куркульське угруповання існує у Бурині давно, але боротьба з ним велася досить примітивно. Багато товаришів схильні вважати, що жодної роботи з куркулями не велося, однак факти свідчать про зворотне: куркулі досить активно працювали і працюють. А саме: у 1924 році саботували землевпорядкування у першому буринському товаристві. Притому, майже чи не розкололи товариство на дві частини – куркульське товариство „олексіївців” та бідняцьке „володимирівців”. Скликалися підпільні збори, на яких намічали методи боротьби з біднотою шляхом невнесення коштів за землевпорядкування. Куркулі не дали можливості повністю закінчити землевпорядкування. У наступні роки куркулі віднаходили різноманітні комбінації, щоб керувати у бажаному їм напрямку. Особливо ж скажену роботу куркулі розгорнули цього року. На сходках відкрито агітували за зрив самооподаткування, хлібозаготівлі, розповсюдження займу індустріалізації. Набір робочої сили на виробництво Буринських цукрозаводів у зв’язку з проведенням курсу „пролетаризації”, а звідси деякі невдоволення середняцтва, що дають у руки куркульства можливість використовувати невдоволення у своїх інтересах.
Поняття „пролетаризації” куркулями тлумачилося як похід проти селянства, а тому куркулі почали агітувати у масі населення віддаленої пролетарської частини робітників заводу. Інакше кажучи, провокували на сутичку між робітниками та селянами. Однак, вірний страж революції, ДПУ, не дрімає - злочинна верхівка куркульського угруповання виявлена, але цього недостатньо.
Потрібно ізолювати її шляхом видалення з території [Конотопського – упор.] округу, щоб ми могли працювати без гальм.
У дебатах на доповідь виступила низка товаришів.
Тов. Кольченко Михайло Овсійович сказав, що куркулі роботу проводять по першому земельному товариству. Мається кілька осіб на чолі з Гайдуковим Никифором, який весь час не припиняє шкодити радянській владі. Він запропонував видалити всю верхівку за межі республіки.
Тов. Примаков нагадав членам КНС прізвища верхівки куркульського угруповання. Докладно висвітлив діяльність кожного окремо. Бідноті необхідно міцно тримати зв’язок з ДПУ – цім вірним стражем. Робота куркульства повинна бути припинена цілком. Усіх активних членів цього угруповання необхідно вислати за кордони республіки.
Тов. Лєпков сказав, що провідною партією у нашій країні є комуністична, інших партій диктатура пролетаріату не передбачає. А тому куркульство, яке намагалося у нашому селі вести за собою маси, зазнало жорстокої поразки. Необхідно вирвати куркульську верхівку, щоб таким чином обезкровити ворога. Місцем для наших ворогів мають бути Соловки.
У заключному слові тов. Писаний заявив, що радянська влада вживе всіх залежних від неї заходів, щоб забезпечити бідноті спокійну роботу.
Ухвалили:
Заслухавши інформацію тов. Писаного про антирадянське угруповання, загальні збори організованої бідноти за участі профорганізацій, осередку КП(б)У та ЛКСМУ, вітають заходи радянської влади стосовно боротьби з антирадянським елементом. Організація бідноти зі свого боку підтверджує, що куркульська група сіл Бурині та Шилівки гальмувала проведення всіх заходів радянської влади, особливо, політичних кампаній: перевибори рад, хлібозаготівлі, пролетаризації заводів, податкової політики та звільнення бідноти від податків. Відзначити персонально верхівку куркульського угруповання, а саме:
1) Зьоменко Іван Данилович
2) Кольченко Захар Йосипович
3) Олексієнко Петро Лукич
4) Гноєвий Петро Антонович
5) Гноєвий Василь Антонович
6) Скрипка Сергій Павлович
7) Гайдуков Никифор Євдокимович
8) Кольченко Роман Опанасович
9) Михайлик Михайло Степанович
10) Шульженко Михайло Степанович
11) Ткаченко Максим Омелянович
12) Аніщенко Пилип Іванович
13) Ніколенко Євген Миронович
Прохати вищі адміністративні та політичні органи про виселення названих вище керівників куркульського угруповання за межі республіки, що дасть можливість нормально здійснювати заходи радянської влади на селі.
4. Слухали:
Пропозицію тов. Примакова щодо необхідності порушення питання про передачу дерев’яної церкви під школу-семирічку.
Ухвалили:
Зі свого боку загальні збори членів КНС прохають вищі органи влади передати цю церкву назавжди як інвентар під школу-семирічку.
Голова Лєсков
Член президії Федоренко
Секретар Мощенко
Підготував Олександр Капітоненко


Останнє оновлення на Понеділок, 19 лютого 2018, 15:15
 
© 2019 Бібліотека Бурині. Всі права захищено!
© 2010-2011 Бібліотека Бурині: м.Буринь, Сумська обл., Україна.

Опитування

Як частенько буваєте в бібліотеці?
 

Зараз на сайті

На даний момент 119 гостей на сайті