Вхід на сайтКАЛЕНДАРІсторичне минуле Буринщини PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 04 травня 2011, 09:40

Бібліографічний покажчик
Уклад. Л. П. Лисиця
                            ПЕРЕДМОВА
   
     Видання бібліографічного покажчика «Історичне минуле Буринщини» зумовлене ростом читацьких запитів на матеріали з цієї тематики.
     Дослідження цієї теми активізувалось в останні роки. І основна мета видання – полегшити пошук необхідної інформації.
     Покажчик складений на основі матеріалів краєзнавчого архіву та зведеної краєзнавчої  картотеки статей Буринської районної централізованої бібліотечної системи. Має два розділи.

   У першому розділі матеріал систематизовано згідно ББК «Таблицы для краеведческих каталогов и библиотек» (М., 1989) у другому -- згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом району.
 У межах розділів та підрозділів матеріал систематизований в алфавітному порядку.
При необхідності бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями.
     Зрозуміло, що це тільки початок освоєння нової теми, тому поза межами покажчика залишився пласт літератури, яка потребує свого виявлення і дослідження. 
     Видання розраховане на бібліотекарів, вчителів, краєзнавців, учнів, студентську молодь та всіх тих, хто цікавиться історією краю.
  

Розділ I
Книги з історії Буринщини
(1989-2009рр.)

РАЙОН В ЦІЛОМУ
 
ІСТОРІЯ РАЙОНУ
 63.3 4Укр-4 Сум   Буринський район // Книга Пам”яті Сумської області : В з т. Т.II. Зруйновані храми Сумщини. Мартиролог втрачених святинь / Сумська облдержадміністрація, Сумська облрада . Автор- упорядн. О.М.Корнієнко.- Суми, 2007.- С.39-52.

 63.3 4Укр-4 Сум   Буринський район. Біографічні довідки // Реабілітовані історією. Сумська область у трьох книгах. Кн.1.- Суми: ВВП Мрія-1, 2005.- С.343-386.

 63.3 4Укр-4 Сум   Буринський район // Покидченко Л.А. Голодомор 1932-1933 років на Сумщині / Держархів Сумської обл.; Сумська облдержадміністрація, Сумська обласна рада.- Суми: Вид-во “Ярославна”, 2006.- С.186-188.

 63.3 4Укр-4 Сум  Буринський район.// Книга скорботи України. Сумська область.Т.1.-Суми: ВВП Мрія-1 ЛТД, 2003.- С.86-148, 578, 592, 645.

63.3 (4Укр-4Сум) (Бур)  Вистояти і перемогти: Документальна оповідь: (До 60-р. визволення Буринщини від німецько – фашистських загарбників / Буринська райдержадміністрація, Буринська районна рада. Авт.-упорядн. Ю.А.Лопатін.- Буринь: Районна друкарня, 2003.- 92 с.

63.3 4Укр-4 Сум(Бур)   Гусак Л. Сповідь приреченого.- К.: Смолоскип, 2006.- 112 с.
 Розповідь автора із с. Чернеча Слобода .

63.3 (4Укр- 2 Сум) (Бур)    Капітоненко О. З думами про рідний край: Репринтна  збірка публікацій.- Сімферополь: Вид-во Фундації ім. Давида Бурлюка, 2004.

Капітоненко О. (Бур)    Коли ж засновано Буринь? // Елегія: Альманах:Література, мистецтво, краєзнавство / Упорядн. І.О.Житник, В.М.Осадчий.- Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”, вид-во “ Козацький вал”, 2004.- С.274-278.  

63.3 (4Укр-4Сум)616   Книга Пам’яті України: Сумська область.Т.3. Буринський район. Великописарівський район.- Суми: Вид-во “Слобожанщина”, 1995.- 766 с.

 63.3 (4Укр-4Сум)616   Книга Пам’яті Сумської області: В 3 т. Т.1. Забуттю не підлягає: Анотований покажчик / Авт.-упорядн. О.С.Коваленко; Під ред. Л.А.Покидченко.- Суми: Вид-во “Ярославна”, 2007.- 384 с., іл.

 63.3 (4Укр-4 Сум) Нестеренко П.  Начальник партизанського штабу: До 115-р. від дня народження Григорія Базими // “Земляки”: Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.1. 2003-2004 рр.- Суми: “Собор”, 2004.- С.115-117.

 63.3 (4Укр- Сум) (Бур)    Новаченко О.С. Буринський елеватор: 125 років з дня заснування. 1870-1995.- Буринь, 1995.- 6с.
 
 63.3 (4Укр- Сум) (Бур)    Новаченко О.С. Історія Буринського цукрового заводу: До 100-р. з дня заснування.- Суми: ВВП Мрія-ЛТД, 1994.- 40 с.; іл.

 63.3 (4Укр- 2 Сум) (Бур)   Новаченко О.С.  Місто Буринь: сторінки історії.- Суми: ВВП Мрія-1 ЛТД, 1997.- 72 с.


            63.3 (4Укр – 4 Сум) (Бур) Смт Буринь. Комплекс Буринського цукрового заводу // Вечерський В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України.- К.: Вид.дім А.С.С., 2005.- С.292-296.
 
 63.3+26.8+92.1 4Укр-4Сум  Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник.- Суми:Рекламно-видавниче об’єднання “АС-Медіа”, Сумський держуніверситет, 2003.- 624 с.
                   Буринь. Буринський район. 
 
 63.3+26.8+92.1 4Укр-4Сум  Сумщина в іменах: Альбом ілюстрацій до енциклопедичного довідника / Упоряд. В.Ю.Панасюк, В.С.Соколов, В.К.Шейко.- Суми: РВО “АС-Медіа”; ВД “Фолігрант”, 2003.- 184 с.:іл.

63.3 4Укр-4 Сум(Бур)  Україна 1933: Кулінарна книга: Лінорити Миколи Бондаренка.- США: Наук.-іст. відділ Укр. Православної церкви, 2003.


ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  РАЙОНУ 

26.89 4Укр-4 Сум   Буринський район // Сумщина від давнини до сьогодення: Науковий довідник /Сумська облдержадміністрація, Держархів Сумської області. Упорядн. Л.А.Покидченко; Редкол. Л.П.Сапухіна (відп. ред.) та ін.- Суми: Слобожанщина, 2000.- С.42-46.

28.088 (4 Укр-4 Сум)  Буринський район // Заповідні скарби Сумщини / Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко.- Суми: Вид-во “Джерело”,2001.- С.191,161.
Тернівський заказник.
26.891 4Укр-4 Сум(Бур)  Мальовнича Буринщина: (10-й річниці незалежності України присвячується): Фотоальбом.- Суми:”Слобожанщина”, 2001.- 56 с.

28.088 (4 Укр-4 Сум) Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2006 р.: (Доповідь ).- Суми, 2007.- 60 с.
 Буринський район – С. 9, 19.
28.088 (4 Укр-4 Сум) Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2005 р.:
(Доповідь ).- Суми, 2006.-  55с.
            Буринський район – С. 35,46.


КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ РАЙОНУ 

 85.4Укр-4 Сум  Буринський район // Художньо- мистецька  спадщина Сумщини від давнини до сьогодення: Дослідження, розвідки, пошуки до біографічного збірника / Автор-упорядник В.Єфремова.- К.: Хрещатик, 2007.- С.76-78.

 85.4Укр-4 Сум (Бур)     Мистецькі обрії Миколи Бондаренка: (До 55-ліття художника): Репринтна  збірка публікацій.- Сімферополь: Вид-во Фундації ім. Давида Бурлюка, 2004.

85.4Укр-4Сум  Романенко О. «Буринщино, у мене ти єдина..» // Земляки:Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.3. 2006р.-Суми: Собор, 2006.- С.152-153.
 Графічні роботи мисткині Людмили Капітоненко.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. КРАЙ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. МОВИ. ФОЛЬКЛОР


84.4 Укр-4 Сум (Бур)   Браташ Л. Життя з вітрами: Поезія.- Буринь, 2006.- 75 с.

84.4 Укр-4 Сум(Бур)    Брек Н., Житник І.  Серцебиття: Поезія. Повість. Оповідання. Новели.-Суми: ВАТ “СОД”.Вид-во “ Козацький вал”, 2002.- 188 с.

84.4 Укр-4 Сум(Бур)   Виноградська Н. Помаранчеві дзвони: Лірика/ Переднє слово П.Якимчука.- Х.: Оригінал, 2007.- 47 с.

84.4 Укр-4 Сум  (Бур)  Виноградська Н. Сніг молодий:Поезії.- Харків: Харківська друкарня, 2006.-79 с.

84.4 Укр- 4 Сум (Бур)  Елегія: Альманах: Література, мистецтво, краєзнавство / Упоряд. І.О. Житник, В.М. Осадчий.- Суми: Сумська обласна друкарня, вид-во “Козацький вал”, 2004.- 306 с.
84.4 Укр-4 Сум (Бур)    Житник І.О., Осадчий В.М.  Бистрина: Оповідання, новели, вірші.- Суми: Ред.-вид.відділ облуправління по пресі, 1993.- 92 с.

84.4 Укр-4 Сум(Бур)    Игнатьев А.В.  Любовные напевы.- Бурынь, 1993.- 64 с.

84.4Укр-4 Сум (Бур)    Кархова Л.  Автограф серця: Символ долі: (проба пера).- 2004.- 100с.
84.4Укр-4 Сум(Бур)     Кархова Л.  Душі криниця.- К., 2005.- 32 с.

84.4Укр-4 Сум(Бур)     Осадчий В.М. Дві цариці.- Суми: Мрія, 2008.- 200 с.

84.4Укр6-4 Сум(Бур)   Віктор Осадчий: Вірші // Зерна: Альманах: Поезії.- Суми: Собор, 2002.- С.90-94.

84.4Укр6-4 Сум (Бур)   Наталія Редько: Вірші // Слобожанщина: Альманах літераторів Сумщини. Вип.12.- Суми: Мрія-1, 2007.- С.143-144.

84.4 Укр6-4 Сум(Бур)   Удод І. Байки.- Харків: Торнадо, 2003.- 104 с.:іл.

84.4 Укр6-4 Сум(Бур)    Штыка Ю.П.  Грани границы: Поэзия.- Сумы: МакДен, 2006.- 160 с.

84.4 Укр6-4 Сум(Бур)    Штыка Ю.П.  Моя граница…:Стихи.- Суми: Вид-во МакДен, 2004.- 128 с.
84.4 Укр6-4 Сум(Бур)    Штыка Ю.П. Встреча с границей: Стихи.- Сумы: Изд-во МакДен,2005.- 100 с.

            92.4Укр-4 Сум   Адміністративно- територіальний устрій Буринського району // Хто є хто на Сумщині: Видатні земляки: Довідково- бібліографічне видання. Вип.1.- К., 2005.- С.11.

92 (4Укр-4 Сум)  Буринський район: Державні організації та установи; Організації громадянського суспільства; Засоби масової інформації // Довідник соціально орієнтованих організацій та установ Сумщини.- Суми, 2004.- С.83-86.

92 (4Укр-4 Сум)   Ділова Сумщина: Презентаційна книга – довідник.- Суми: Рекламно-вид. об’єднання “АС-Медіа”, 2000.- 304 с.
Буринський насіннєвий завод – С.148, 149,212,228,241.

 Розділ II

Статті про історію населених пунктів району з 1989 року по 2009 рік


Місто Буринь та район в цілому

           Бохан, О. Криваве лихоліття[Текст]: Відгомін // Рідний край.- 2009.- 21 жовтня.- С.3.
 Голодомор 1932-1933 рр.

Буринчани -- Герої Радянськоо Союзу: / Гетьман А.Л., Романенко П.Л., Головенський Г.П., Осадчий О.А., Прасолов І.В. // Прапор Леніна.- 1985.- 9 травня.

Гагін В. Героїв не забувають : Сторінки історії // Рідний край.- 2008.- 11 червня.
 Факти, що стосуються звільнення  м.Буринь від німецько-фашистських загарбників.
            Гагін, В.  Перлина і локомотив культури райцентру[Текст] // Рідний край.- 2009.- 15 квітня.- С.2.
 Історія робітничого клубу цукрового заводу.
            Гагін, В.  Прадавність культури Буринщини[Текст]: З нашої історії // Рідний край.- 2009.- 16 травня.- С.2.
 Прадавні національні корені культури Буринщини.

            Гагін, В.  Театральні витоки Буринщини[Текст]: З нашої пошти // Рідний край.-2009.- 17 червня.- С.3.
 Театральна трупа  Буринського клубу цукровиків.
           Гагін, В.  Бібліотеки на Буринщині[Текст] // Рідний край.- 2009.- 30 вересня.- С.2.
 Історія створення бібліотек на Буринщині.

Гусак Лука. Сповідь приреченого // Сумщина.- 1991.- 8 жовтня.-С.3.
 1933-й рік. Знемагаючи від голоду  житель села Чернеча Слобода  Л.Л.Гусак робив ці записи.

Дєньгін С. У свій день визволення Буринь відсвяткувала і 610-р. від часу заснування // Сумщина.- 2002.- 14 вересня.

Дзюба П.  Розстріляна ніч: Сторінки минулого // Рідний край.- 1996.- 4 січня.
Голод 1947.

Заступ А.  Партизани, підпілля і Буринщина // Прапор Леніна.- 1991.- 19 листопада.
 Список  людей, які приймали участь у антифашистському підпіллі і партизанській боротьбі по Буринському району.

Заступ А. Чорна тінь над Буринщиною: До 55-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників:Буринь // Рідний край.- 1998.- 9 вересня.- С.3.

Золото воєнної проби: випробувано часом // Рідний край.- 1999.- 8 травня.
 Буринчани- Герої  Радянського Союзу.

Капітоненко О. Архівна знахідка: Джерела // Рідний край.- 2008.- 14 травня.
 Кресленик XVII ст. З зображенням населених пунктів Буринщини.

Капітоненко О. Бронькняж – предтеча Бурині? // Рідний край.- 2001.- 14 листоп.
 Гіпотези про походження назви міста Буринь.

Капітоненко О. Визволення Бурині: як це було: Пам’ять // Рідний край.- 2009.- 9 травня.- С.2.

Капітоненко О. Доля Вольнівської церкви // Рідний край.- 2000.- 9 грудня.- С.3.

Капітоненко О. Доля соловецького в’язня : Пам’ять // Рідний край.- 2004.- 15 травня.- С.2.
 Трагічна доля земляка Н.М.Ніколенка.


Капітоненко О. З історії українського вітряка на Буринщині // Рідний край.- 2006.-31 травня.- С.3.

Капітоненко О. З історії шкільного будівництва на Буринщині: Джерела // Рідний край.- 2005.- 12 жовтня.

Капітоненко О. З церковного життя Бурині XIX століття: Духовність // Рідний край.- 2002.-17 липня.-С.3.

Капітоненко О.   “Змієві вали” на Буринщині: Джерела // Рідний край.- 2007.- 11 липня..-С.3.

Капітоненко О. Коли ж засновано Буринь? // Елегія: Альманах: Література, мистецтво, краєзнавство / Упорядн. І.О.Житник, В.М.Осадчий.- Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”, вид-во “ Козацький вал”, 2004.- С.274-278.

Капітоненко О. Павло Миколайович Попов як дослідник залюднення Буринщини // Рідний край.- 2005.- 5 жовтня.

Капітоненко О. Поміщик В.В.Павлов як краєзнавець і дослідник  Посем’я: Джерела // Рідний край.- 2007.- 14 березня.- С.3.

Капітоненко О. Розвідниця Зіна Морозова: Пам’ять // Рідний край.- 2006.- 18 жовтня.

Капітоненко О. Слобода Буринь: Історичні хроніки // Рідний край.- 2007.- 31 січня.- С.3.
 Родовід міста.

Капітоненко О. Сябри бережуть пам’ять нашої землячки // Рідний край.-2008.- 23 січня.
Відважна розвідниця, наша землячка Зінаїда Морозова.

Капітоненко О.  Чаське городище локалізовано: Археологічна Буринщина. // Рідний край.- 2007.- 18 липня.

Капітоненко О. Щодо церковної архітектури Бурині // Рідний край.- 2005.- 2 липня.- С.2.

Капитоненко А.М. Бурынь и Биринская волость// Путивльські відомості.- 2005.- №59.
           Капітоненко, О.  Визволення Бурині: як це було[Текст]: Пам”ять // Рідний край.- 2009.- 9 травня.- С.2.
 Велика Вітчизняна війна.

Книга пам’яті: Список воїнів, уродженців і жителів м.Буринь, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни // Прапор Леніна.- 1990.- 25 грудня.- С.3.

Кононенко М. Археологічна Буринщина: Історико-краєзнавча сторінка // Рідний край.- 2006.- 14 січня.
Найдавніші поселення на теренах Буринщини.

Кононенко М. Відновити християнську духовність // Рідний край.- 2007.- 13 січня.- С.3.
 Християнська  минувшина Буринщини.

Кононенко М. З історії заселення Буринщини: Джерела // Рідний край.- 2007.- 21 лютого.

Кононенко М. Збережемо стародавні могили // Рідний край.- 2006.- 22 листопада.- С.2.

Корінець Т.  Галя Радянська: Голодомор – 33: Розповідь очевидця // Рідний край.- 1996.- 30 жовтня.- С.3.

Кругом гриміли бої...// Прапор Леніна.- 1990.- 8 вересня.
 Буринський район. Початок війни. Кінець війни.


Лопатін Ю. Буринщина півсторіччя тому: січень 1949 р. // Рідний край.- 1999.- 23 січня.- С.4.

Лопатін Ю. Голодний присмак переходу в небуття // Рідний край.- 2000.- 25 листоп.
        Голодомор на Буринщині.

Лопатін Ю. Історична  спадщина Буринщині // Рідний край.- 2000.- 15 квіт.-С.4.
 Пам’ятки історії та культури.

Лопатін Ю. Пекло – 2: (Документальна оповідь): Сьогодні – День жертв Голодомору // Рідний край.- 2002.- 23 листоп.

Лопатін Ю.  Пекло- 2: Документальна оповідь // Рідний край.- 2003.- 21 червня.
   30-ті р. Голодомор.

Лопатін Ю.  Пекло: До 55-ї річниці Великої Перемоги // Рідний край.- 2000.- 26 лютого, 26 квітня.

Лопатін Ю. Повернення з небуття : Подвиг // Рідний край.- 2005.- 12 березня.
 М.Г.Безруков, за бої по звільненню Путивля і Бурині був удостоєний високого звання Героя Радянського Союзу.

Лопатін Ю.  Таємниця діагнозу “ безбілковий набряк”: День пам’яті жертв голодомору // Рідний край.- 1999.- 27 листоп.
.
Лопатін Ю.  У ті тридцяті...: Сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні // Рідний край.- 2002.- 22 червня.
Політичні репресії.

Мазнов М. Що знаємо ми про Буринь: Це наша історія // Рідний край.- 1992.- 29 липня.

Мазнова Л. Остання з Героїв: Наші земляки // Рідний край.- 2008.- 16 липня.
 О.І.Авдієнко, Герой Соціалістичної Праці Радянського Союзу.

Маликов Д. Архитектор украинских столиц // Дзеркало тижня. – 2006.- №21.
            Про Сергія Григор'єва, автора проектів клубу цукрозаводу та жомосушилки в м.Буринь.

Нікітченко Г.  Згадаймо про буремні ті часи: Пам’ять // Рідний край.-2000.- 13 травня.
 Бойові дії на території Буринщини.

Новаченко О. Буринь у минулому // Рідний край.- 1989.- 6 квітня.- С.2.
З найдавніших часів.


Новаченко О. З болем у серці // Прапор Леніна.- 1989.- 21 листопада.
 Група членів Тов-ва охорони пам’яток історії здійснила подорож до Центрального архіву Міністерства оборони СРСР по виявленню прізвищ рад. воїнів, які загинули в 1943 р. при визволенні нашого району від німецько-фашистських загарбників.

Новаченко О. З родоводу нашого міста: До 600-р. Бурині // Рідний край.- 1992.- 19 серпня.

Новаченко О. Збережемо пам’ять про видатних людей // Прапор Леніна.- 1989.- 5 вересня.
 ( Наші земляки – В.Л.Рижков, М.П.Новаченко, В.І.Семенюта, Р.Ф.Єфіменко, Р.С.Колеснік, П.М.Попов).

Новаченко О. Перша комуна // Прапор Леніна.- 1987.- 24 жовтня.
    У 1919 р. в будинку, де нині знаходиться дирекція  Буринського цукрового заводу, розмістилася перша в нашому краї  сільськогосподарська комуна.

Новаченко О. По залах музею: До 600-р. Бурині // Рідний край.-1992.- 1 липня.

Новаченко О.  121-а стрілецька...: До 50-р. визволення України від німецько-фашистських загарбників // Рідний край.- 1993.- 11 грудня.- С.2.
У вересні 1943 р. звільняла Буринський район від німецько-фашистських загарбників.

Новаченко О. Увічнимо пам’ять героїв // Прапор Леніна.- 1990.- 11 грудня.
 Список воїнів Буринщини, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни.

Онищенко Н. Театральна історія // Слово Просвіти .- 2006.- 3 травня.
            Болеслав Людвигович Лучицький – 1932 року організував драматичний гурток при клубі цукрозаводу разом зі своєю родиною. Надалі відомий театральний режиссер. Головний режиссер Ніжинського драмтеатру.
Презентація унікального документа[Текст]: Круглий стіл // Рідний край.- 2009.- 18 березня.- С.3.
 Відомий дослідник минувшини О.М.Капітоненко презентував унікальний документ—“Кресленик”, який є першою картою території теперішнього Буринського району.


Свідчення про трагедію .  Список громадян Буринського району, реабілітованих судовими органами в 50-60 рр. і в 1990-1991 рр. // Рідний край.- 1992.- 21 січня.-С.1.

Свічка скорботи: Спогади очевидців Голодомору 1932-1933 рр.; Вірші; Із книги “Лука Гусак. Сповідь приреченого” // Рідний край.- 2008.- 22 листопада.

Охріменко А. Осінь, на яку так довго чекали: До 65-ї річниці визволення Бурині від німецько-фашистських загарбників // Рідний край.- 2008.- 6 вересня.

Охріменко А Хто із наших буринчан йшов у лави партизан?: 22 вересня- День партизанської слави // Рідний край.- 2008.- 20 вересня.

Підопригора А. Ними пишається Сумщина // Рідний край.- 1993.- 11 грудня.- С.2.
 У Буринському районі 9 Героїв Соціалістичної Праці .

Рожков В. Дзвони скорботи // Рідний край.- 2007.- 21 листопада.
 Наш край у період Голодомору.

Рожков В. Найтрагічніша сторінка нашої історії: Сьогодні- День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій // Рідний край.- 2004.- 27 листоп.

Рожков В.  Наш край у період Голодомору: Дзвони скорботи // Рідний край.- 2007.- 21 листоп.

Рожков В.  Цього забувати не можна // Рідний край.- 2005.- 26 листоп.
  Голодомор 1932-1933 рр.

Романенко В.А.  33-й: Голод // Рідний край.- 1992.- 29 лютого.
   Про голод 1933 р. в Бурині.

У перші дні війни: Спогади ветерана// Рідний край.- 2005.- 7 травня.

Федорина А. Три книги 1933 року // Ярмарок.-2008.- жовтень. спецвипуск.- С.3.
 Звичайне село зберегло для України унікальні свідчення голодомору.

Філатова О. Спогади очевидців: Голодомор // Рідний  край.- 2008.- 20 серпня.

 

 

 

Села

Кононенко М. Оберігаймо скарби минувшини // Рідний край.- 2007.- 18 квітня.
 Городище Кубракове поблизу с.Жуківка, “Червоний будинок” у с.Слобода, урочище г.Кругла (Нижня Сагарівка).

Воскресенка           
            Домашенко, В.  Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! Хто тебе не мучив?[Текст]: Відгомін // Рідний край.- 2009.- 26 вересня.- С.2.
 Свідчення про Голодомор жителів Буринського району.

Новаченко О. Комсомольці двадцятих // Прапор Леніна.- 1988.- 12 липня.
 С. Воскресенка.

Підопригора А. Відважний командир: Наші славні земляки // Рідний край.- 1992.- 15 січня.
 Герой Радянського Союзу Олексій Антонович Осадчий.

Гвинтове

            Леоненко, І. Партизанка Мотя[Текст] // Рідний край.- 2009.- 23 вересня.- С.2.
             Велика Вітчизняна війна.

Дич

Лопатін Ю.  Буринщина півсторіччя тому: лютий 1949 р. // Рідний край.- 1999.-27 лютого.- С.4.
У колгоспі “ Червоний хлібороб” (с.Дич) розпочалося будівництво місцевої електростанції.

Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

Нестеренко П. Начальник партизанського штабу: До 115-р. від дня народження Григорія Базими // “Земляки”: Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.1. 2003-2004 рр.- Суми: “Собор”, 2004.- С.115-117.
Уродженець с. Дич.
Дяківка
Сіліверстова, О. Доля з рубцями колючого дроту:11 квітня—Всесвітній день визволення в”язнів фашистських таборів[Текст ]// Рідний край.- 2009.- 11 квітня.- С.2.
  О.А.Мороз з с. Дяківка.


Жуківка

Капітоненко О. З історії поміщицького садівництва на Буринщині // Рідний край.- 2006.- 15 березня.- С.3.
Розвиток садівництва у маєтку колишнього місцевого поміщика Сергія Михайловича Маркова.

Кононенко М. Оберігаймо скарби минувшини // Рідний край.- 2007.- 18 квітня.
 Городище Кубракове поблизу с.Жуківка.


Ігорівка

Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

Новаченко О. О, краю мій рідний... // Елегія: Альманах:Література, мистецтво, краєзнавство / Упорядн. І.О.Житник, В.М.Осадчий.- Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”, вид-во “ Козацький вал”, 2004.- С.271-273.
Дані про Ігорівку.
Клепали.

Буковинська шана генералу Гетьману // Рідний край.-2003.- 19 листоп.
 А.Л.Гетьман.

Герой із села Клепали // Рідний край.- 1994.- 7 вересня.- С.2.
 Герой Радянського Союзу  Андрій Лаврентійович Гетьман.

Гетьман А.Л. Перед Батьківщиною у вічному боргу // Прапор Леніна.- 1985.- 5 жовтня.
 Герой Рад. Союзу А.Л.Гетьман ділиться спогадами.

Джога І. Початок шляху: про видатного воєначальника, уроженця с.Клепали А.Л.Гетьмана // Рідний край.- 1992.- 18 квітня.

Капітоненко О. Архівна знахідка: Джерела // Рідний край.- 2008.- 14 травня.- С.2.
  У Кресленику (1690 р.) зображені також населені пункти Клепали і Черепівка.

Підопригора А. Герой із Клепал- Андрій Гетьман // Прапор Леніна.-1990.- 6 жовт.- С.3.

Михайлівка

Чиє село найкрасивіше?: Благоустрій // Сумщина.- 2009.- 18 березня.- С.1.
 Обл. конкурсна комісія підбила підсумки другого етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”. В категорії “Села” с.Михайлівка  Буринського району – на третьому місці.

Миколаївка

Дєньгін С. Літописне місто Зартий знайдено?: Минувшина // Сумщина.- 2005.- 17 грудня.
 На околиці Миколаївки не одне столітя лежить давньоруське місто Зартий, понівечене під час монголо-татарської навали.

Капітоненко О. З історії археологічних досліджень на Буринщині // Рідний край.- 2005.- 16 лютого.
Давнє городище на околиці с.Миколаївка ототожнюють з літописним містом Заритий або Зартий, яке згадується в хроніках 1159-1160 рр.

Капітоненко О. З історії українського вітряка на  Буринщині: Джерела // Рідний край.- 2006.- 31 трав.- С.3.
Вітряки в с. Миколаївка, Черепівка.

Капітоненко О. З роду Кавкасідзе // Рідний край.- 2005.- 3 серпня.- С.3.
 О.О.Сидоров.

Капітоненко О. Княжна, мисткиня, просвітителька // Рідний край.- 2006.- 5 липня.- С.3.
 Миколаївська поміщиця Варвара Миколаївна Кавкасідзе.
 Поч. Прод. 12 липня.

Капітоненко О. Хто розкопає літописний Заритий? // Рідний край.- 2006.- 22 листоп.
 Давньоруське місто Заритий – це городище в урочищі Валки на околиці с.Миколаївка.

Нижня Сагарівка

 Домашенко, В.  Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! Хто тебе не мучив?[Текст]: Відгомін // Рідний край.- 2009.- 26 вересня.- С.2.
 Свідчення про Голодомор жителів Буринського району.

Кононенко М. Оберігаймо скарби минувшини // Рідний край.- 2007.- 18 квітня.
 Урочище г. Кругла.

Кононенко М.  Святі сльози Буринщини: Краєзнавство //  Рідний край.- 2008.- 5  берез.
 Криниця в с.Нижня Сагарівка.

Олександрівка

Милохін С. Буринець – Герой Халхін-голу// Прапор Леніна.- 1989.- 5 вересня.
 Про Героя Рад.Союзу Івана Прасолова, уродженця  с.Олександрівка Буринського р-ну.

Піски


Капітоненко О. Слобода Буринь: Історичні хроніки // Рідний край.- 2007.- 31 січня.- С.3.
 Поселення Глушець (с.Піски) є в записі, датованому 20 грудня 1640 р., є подворовий опис жителів Глушця.

Коров’яковська А. Крізь морок століть // Елегія: Альманах:Література, мистецтво, краєзнавство / Упорядн. І.О.Житник, В.М.Осадчий.- Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”, вид-во “ Козацький вал”, 2004.- С.283-285.

Мазнова Л. Розтерзані голодом душі: Відгомін // Рідний край.- 2008.- 30 липня.
   По Пісківській сільраді з січня по серпень 1933 р. від голоду померло 1185 селян.
 
Москаленко В. Жертви голодомору не забуті: Події // Рідний край.- 2007.- 20 червня.
 С. Піски.

Тереніна С. В’язень 33610: 11 квітня- Всесвітній день  визволення в’язнів фашистських таборів // Рідний край.- 2008.- 9 квітня.
Спогади жительки села Піски Чеманової О.П.

Федорина А. Три книги 1933 року // Ярмарок.-2008.- жовтень. спецвипуск.- С.3.
 Звичайне село зберегло для України унікальні свідчення голодомору.

Слобода


Капітоненко О.  З роду Курдюмових // Рідний край.- 2002.- 5 лютого.
 Будівництво цукроварні у Слободі путивльськими купцями Курдюмовими.

Капітоненко О. Загадка срібної таці: Історико- краєзнавча сторінка // Рідний край.- 2007.- 16 травня.- С.3.
Князь Фелікс Юсупов сприяв побудові нової  церкви у Слободі.
 
Капітоненко О. Куряни про Буринщину: Джерела // Рідний край.- 2005.- 9 листопада.- С.3.
 Головна пам’ятка архітектури села Слобода  палац Курдюмових  являє собою взірець стилізаторства західноєвропейського середньовічного зодчества.

Капітоненко О.  Останній володар маєтку “ Попово- Слобідський”: Джерела // Рідний край.- 2006.- 17 травня.- С.3.
М.І. Терещенко, останній власник маєтку.

Капітоненко О.  Останній володар маєтку “ Попово- Слобідський”: До 120-р. від дня народження Михайла Терещенка // Земляки:Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.3. 2006.- Суми: Собор, 2006.- С.133-134.

Кононенко М. Оберігаймо скарби минувшини // Рідний край.- 2007.- 18 квітня.
 “Червоний будинок” у с.Слобода.

Капітоненко О. Подорож у минуле // Рідний край.- 2007.- 21 лютого.- С. 3.
 Помістя князя Володимира Володимировича Муравйова-Апостола-Короб’їна у с.Леонтіївка.

Капітоненко О. Призабутий генерал // Рідний край.-2005.- 30 листоп.
 Уродженець с.Слобода П.О.Гудименко.

Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

Село крокує у майбутнє: З історії Слободи // Прапор Леніна.- 1989.- 21 жовтня.-С.3.
 Виникло в ХVII ст. Значна частина земель села належала Путивльському монастирю. Звідси назва Попова Слобода.


Сніжки.

Рожков В. Цього забувати не можна: Сьогодні – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій // Рідний край.- 2005.- 26 листопада.
Голодомор 1932- 1933 рр.

Чорна тінь над Буринщиною: До 55-ї річниці визволення р-ну від німецько-фашистських загарбників // Рідний край.- 1998.- 30 вересня.- С.4.

Хустянка, Сніжки та ін. села.
Успенка.

Бондаренко М., Капітоненко О. З історії Успенського храму:До 100-річчя його спорудження  та 70-річчя знищення // Рідний край.- 2007.- 19 вересня.- С.3.

Голосна О. Завжди сімнадцятирічний: Розповіді про Героїв // Прапор Леніна.- 1989.- 23 лютого.
 Герой Рад.Союзу Г.П.Головенський.

Капітоненко О. Щодо розкопок Успенського могильника // Рідний край.- 2005.- 16 берез.

Корж Л. Успенський храм, як осередок духовного життя краю // Рідний край.- 2000.- 9 грудня.

Корж- Усенко Л. Успенський храм,  як осередок духовного життя краю // Елегія: Альманах: Література, мистецтво, краєзнавство / Упорядн. І.О.Житник, В.М.Осадчий.- Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”, вид-во “Козацький вал”,2004.- С.279- 282.

Корж- Усенко Л. Християнська перлина Буринщини: Духовність // Рідний край.- 2008.- 27 серпня.- С.3.
    Успенська  церква.

Мазнова Л. Хай просіяє над краєм Божа благодать: Святині// Рідний край.- 2008.- 4 жовтня.
  Церква  Успенія Пресвятої Боородиці в с. Успенка.

Новаченко О. Герой мріяв про життя // Рідний край.- 1995.- 4 лютого.
 Г.П.Головенський.

Новаченко О. Пам’яті Героя: До 54-ї річниці Перемоги // Рідний край.- 1999.- 28 квітня.
 Герой Радянського Союзу Г.П.Головенський.

Первун В. Успенка буремних років // Рідний край.- 2007.- 31 січня.- С.3.
 Історія села. 30-40 рр.

Підопригора А.  Герой із села Успенка // Рідний край.- 1992.- 18 січня.
 Г.П.Головенський.

Терновий Г. Народний учитель // Прапор Леніна.- 1988.- 30 січня.
 Вчителю хімії Успенської середньої  школи В.С.Пігулю присвоєно почесне звання “ Народний учитель СРСР”.
 
Хвостенко Г . Скільки років Успенці: Краєзнавство // Сумщина.- 1992.- 12 серпня.
 Про археологічні знахідки в с.Успенка.

Хвостенко Г. Слідами праслов’ян: Скільки років Успенці? // Сумська новина.- 1995.- 12 травня.


Хустянка

Підопригора А. Подвиг Героя з Хустянки // Рідний край.- 1992.- 8 травня.
 Петро Логвинович Романенко, Герой Радянського Союзу.

Чорна тінь над Буринщиною: До 55-ї річниці визволення р-ну від німецько-фашистських загарбників // Рідний край.- 1998.- 30 вересня.- С.4.
Хустянка, Сніжки та ін. села.
Червона Слобода.

Заступ А., Капітоненко О.  Історія Преображенської церкви в с. Червона Слобода // Рідний край.- 2007.- 24 січня.

Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

 


Черепівка


Капітоненко О. Архів П.М.Попова- краєзнавча скарбниця // Земляки:Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.3. 2006.- Суми: Собор, 2006.- С.154-155.

Капітоненко О. Архівна знахідка: Джерела // Рідний край.- 2008.- 14 травня.- С.2.
  У Кресленику (1690 р.) зображені також населені пункти Клепали і Черепівка.

Капітоненко О. Втрачені церкви Черепівки: Джерела // Рідний край.- 2006.- 16 серпня.
 Прод. 23 серпня, 1 вересня.

Капітоненко О. З історії українського вітряка на  Буринщині: Джерела // Рідний край.- 2006.- 31 трав.- С.3.
Вітряки в с. Миколаївка, Черепівка.

Капітоненко О. Історія потрібна для майбутнього :(з історії села Черепівка Буринського району) // Земляки: Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.4. 2007.- Суми: Собор, 2007.- С.172-176.

Капітоненко О. Павло Миколайович Попов як дослідник залюднення Буринщини // Рідний край.- 2005.- 5 жовтня.
            Кононенко, М.  П.М.Попов – один з найяскравіших земляків Буринщини[Текст]: Постаті // Рідний край.- 2009.- 29 липня.- С.2.
 Відомий український вчений, наш земляк П.М.Попов.


Новаченко О. Невідомих знайшов “Пошук” // Рідний край.- 1991.- 6 липня.- С.3.
 Відомості про воїнів, які полягли в боях за звільнення Черепівки в 1943 р.

Рилова М.  Черепівка: Дещо з історії села Черепівка // Рідний край.- 2008.- 19 березня.- С.3.
Черепівка виникла не пізніше другої половини XVII ст. у добу так званої Руїни.


Чернеча Слобода

Андрієнко М.  Гіркі жнива Голодомору : Відгомін // Рідний край.- 2008.-  1 листопада.

Гусак Л. Сповідь приреченого // Рідний край.- 1992.-4 січня.
 Записи очевидця, жителя с.Чернеча Слобода Буринського району , зроблені у 1933 р.

З історії Чернечої Слободи // Прапор Леніна.- 1989.- 10 жовтня.- С.3.
 Заснована в XVII ст. чернецями  Києво- Печерської лаври. Звідси і назва.

Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

Москаленко В. Сповідь приреченого: Події // Рідний край.- 2006.- 24 травня.- С.3.
 Книга Луки Левковича Гусака з Чернечої Слободи містить спогади, роздуми автора щодо минулого свого села.

Рожков В. Про що розповіли музейні експонати // Рідний край.- 1998.- 11 квітня.- С.2.
 Одним із людей, які втілили в життя споконвічні мрії про космос, був і наш земляк, уродженець с.Чернеча Слобода Іван Захарович Лисий.

Свідчення про трагедію  українського народу // Рідний край.- 2008.- 15 листопада.

    Спогади про Голодомор 1932-1933 рр. Анастасії Осадчої з Чернечої Слободи.


Чумаково


Лотар Н. Розповідає назва: Це наша  історія // Рідний край.- 1993.- 3 червня.-С.2.
  Звідки пішла назва  сел Чумаково, Красна Слобода, Дич, Слобода, Чернеча Слобода, Ігорівка.

 

 

 


Останнє оновлення на Вівторок, 19 серпня 2014, 14:24
 
© 2019 Бібліотека Бурині. Всі права захищено!
© 2010-2011 Бібліотека Бурині: м.Буринь, Сумська обл., Україна.